TRV:06900

ID TRV:06900
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Rammer og stativer for komponenter skal fraisoleres bygningsjord. Rammer og stativer for komponenter og kabler skal innbyrdes seksjoneres (fraisoleres). Anleggets forskjellige deler, seksjoner og kabler skal være jordet med separat/egen jordleder til felles jordskinne.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon