TRV:06901

ID TRV:06901
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Relesatser skal være plombert og ha påført unikt serienummer.

Leverandør skal plombere relesatser etter at disse er kontrollert og testet.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon