TRV:06909

ID TRV:06909
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Relesatser skal være fri for synlige skader.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon