TRV:06912

ID TRV:06912
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Batteri i CPU skal være i orden.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon