TRV:06915

ID TRV:06915
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Det skal være back-up av PLS program i teknisk rom for PLS-A, PLS-B og PLS-C.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon