TRV:06920

ID TRV:06920
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Halemagnet skal aktivere detektor kun når materiell kjører inn på stasjonen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon