TRV:06927

ID TRV:06927
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Det skal være back-up av PLS program i teknisk rom.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon