TRV:06928

ID TRV:06928
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Batteri i CPU skal være i orden.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon