TRV:06933

ID TRV:06933
Bok 552
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ e) Kabler skal ha strekkavlastning for å unngå belastning på koplingspunktene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon