TRV:06935

ID TRV:06935
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Jordleder skal ikke ha synlige skader.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon