TRV:06941

ID TRV:06941
Bok 552
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Dobbeltfilament lampe skal byttes snarest etter at hovedfilament har feilet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon