TRV:06942

ID TRV:06942
Bok 552
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ g) LED skal byttes snarest ved mere enn 30 % mørke dioder i LED matrise.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon