TRV:06943

ID TRV:06943
Bok 552
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ h) Bakgrunnsskjerm skal ikke ha skader, og være farget sort.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon