TRV:06945

ID TRV:06945
Bok 552
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ j) Lampeholdere skal ha en kvalitet som sikrer god kontakt mellom lampehoder og lampe.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon