TRV:06947

ID TRV:06947
Bok 552
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ l) LED-matriser skal byttes dersom lysstyrken (i candela) er redusert med mer enn 50% i forhold til nye LED-matriser
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon