TRV:06950

ID TRV:06950
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Et rasvarslingssignal kan erstattes med et hovedsignal dersom dette er satt i avhengighet til rasvarslingsanlegget og avstand mellom hovedsignalet og rasfarestrekningen er < 500 meter pluss stopplengde for et tog som kjører med strekningens høyeste tillatte kjørhastighet
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon