TRV:06952

ID TRV:06952
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Et rasvarslingssignal som gjelder for kjøring i retning med økende kilometer benevnes R1 og et rasvarslingssignal som gjelder for kjøring i retning med avtagende kilometer benevnes R2.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon