TRV:06953

ID TRV:06953
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Når et hoved- eller forsignal er satt i avhengighet til et rasvarslingsanlegg skal hoved- eller forsignalet merkes som rasvarslingssignal i tillegg til sin egen merking.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon