TRV:06954

ID TRV:06954
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) En forriglingsutrustning for rasvarslingsanlegg skal kunne detektere om noen av de tilhørende rasgjerdene har detektert ras.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon