TRV:06956

ID TRV:06956
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et rasvarslingssignal skal vise signal ”Tog kan passere rasfarestrekningen” når forriglingsutrustningen ikke har detektert ras.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon