TRV:06957

ID TRV:06957
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Et rasvarslingssignal skal vise signal ”Rasfare” når forriglingsutrustningen har detektert ras eller stiller ”Prøving” er betjent.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon