TRV:06958

ID TRV:06958
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Et rasvarslingssignal som på grunn av feil ikke kan vise signal ”Tog kan passere rasfarestrekningen” som samsvarer med forriglingsutrustningen skal være slukket.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon