TRV:06959

ID TRV:06959
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Et rasvarslingssignal som på grunn av feil ikke kan vise signal ”Rasfare” med to gule lys skal om mulig vise ett gult lys.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon