TRV:06962

ID TRV:06962
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et hovedsignal som tillater kjøring over rasfarestrekning skal settes i avhengighet til rasvarslingsanlegget når avstand mellom hovedsignalet og rasfarestrekningen er < 500 meter pluss stopplengde for et tog som kjører med strekningens høyeste tillatte kjørhastighet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon