TRV:06966

ID TRV:06966
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et stillerapparat for rasvarslingsanlegg skal ha to kontrollamper for hvert av signalene R1 og R2 som angir signalbildene ute i signalene. Kontrollampene kan enten vise gult eller hvitt blinklys.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon