TRV:06967

ID TRV:06967
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Et stillerapparat for rasvarslingsanlegg skal ha en kontrollampe for hvert gjerde som er koblet til rasvarslingsanlegget. Kontrollampe skal lyse med hvitt fast lys når gjerdet er i orden.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon