TRV:06968

ID TRV:06968
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Et stillerapparat for rasvarslingsanlegg skal ha en bryter merket "Innkobling/utkobling" for å koble inn og ut rasvarslingsanlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon