TRV:06969

ID TRV:06969
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Et stillerapparat for rasvarslingsanlegg skal ha en trykknapp merket "Prøving" som benyttes ved kontroll av anlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon