TRV:06972

ID TRV:06972
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et rasvarslingssignal skal kunne vise:
  1. Signal 59, ”Rasfare”. To gule blinklys.
  2. Signal 56C, ”Tog kan passere rasfarestrekning”. Hvitt blinklys.
Rasvarslingssignal - signalbilder
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon