TRV:06973

ID TRV:06973
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Et rasvarslingssignal skal vise fast lys dersom blinklys ikke kan vises.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon