TRV:06974

ID TRV:06974
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) En feil som fører til at lyskilder ikke lyser i et rasvarslingssignal skal detekteres av forriglingsutrustningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon