TRV:06975

ID TRV:06975
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Signalbildet i et rasvarslingssignal skal kunne ses og oppfattes entydig på 250 meters avstand.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon