TRV:06976

ID TRV:06976
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Lyskildene skal ha signalfarge i henhold til [DIN 6163] og lysstyrke mål i optisk akse som vist i Tabell: Rasvarslingssignal - signalfarge og lysstyrke.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon