TRV:06983

ID TRV:06983
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst l) Et rasvarslingssignal som står i dagslys skal ha en skyggeskjerm rundt lyskildene for skjerming mot sollys.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon