TRV:06991

ID TRV:06991
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst t) Signalhodet skal kunne justeres trinnløst i vertikalplanet inntil ± 3°.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon