TRV:06992

ID TRV:06992
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Lyssignalene skal plasseres på høyre side av sporet.
  1. Dersom kravene til signalplassering ikke kan oppfylles til høyre for sporet på en enkeltsporet strekning, kan signalet plasseres til venstre for sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon