TRV:06994

ID TRV:06994
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Lyssignalene skal i tillegg til stedskode merkes med A for kjøring i retning med økende kilometer og B for kjøring i retning med avtagende kilometer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon