TRV:06996

ID TRV:06996
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Det skal plasseres tre stillerapparat på stasjonen:
  1. Stillerapparat 1 ved ytterste sporveksel i stasjonens A-ende.
  2. Stillerapparat 2 ved ytterste sporveksel i stasjonens B-ende.
  3. Stillerapparat 3 sentralt på stasjonen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon