TRV:06997

ID TRV:06997
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For at en togvei til hovedtogspor skal kunne fastlegges skal følgende vilkår være oppfylt:
  1. Kontrollåsnøklene for sporveksler som inngår i togveien er innsatt i samlelåsen og omvridd.
  2. Kontrollåsnøklene for sporveksler og sporsperrer som gir dekning mot togveien er innsatt i samlelåsen og omvridd.
  3. Det er ikke fastlagt innkjørtogvei i motsatt ende av stasjonen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon