TRV:06998

ID TRV:06998
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) For at en togvei til avviketogspor skal kunne fastlegges skal alle følgende vilkår er oppfylt:
  1. Stillerapparatet ved sporveksel i togveien er frigitt.
  2. Det er ikke fastlagt innkjørtogvei i motsatt ende av stasjonen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon