TRV:06999

ID TRV:06999
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Når en togvei er fastlagt, skal det ikke være mulig å sende melding med signaltelegraf i retning mot den sikrete togveien.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon