TRV:07000

ID TRV:07000
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Anlegget skal kunne slås av når stasjonen er ubetjent.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon