TRV:07001

ID TRV:07001
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Samlelåsen skal være av type C-lås, se avsnitt C-lås.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon