TRV:07002

ID TRV:07002
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et enkelt innkjørsignal som ikke skal vise kjørsignal skal vise signal ”Stopp”.
Unntak:
  1. Signalet skal være mørkt når stasjonen er ubetjent.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon