TRV:07005

ID TRV:07005
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Et enkelt innkjørsignal som på grunn av feil ikke kan vise signal ”Kjør med redusert hastighet” som samsvarer med forriglingsutrustningen, skal være slukket eller vise signal ”Stopp”.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon