TRV:07006

ID TRV:07006
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) For at et enkelt innkjørsignal skal vise signal ”Kjør” med redusert hastighet” skal veisikringsanlegg, rasvarslingsanlegg eller lignende anleggstyper som signalet er satt i avhengighet til, tillate passering av tog.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon