TRV:07007

ID TRV:07007
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Stillerapparatene 1 og 2 skal være utstyrt med:
  1. En trykknapp for å stille signal til "Kjør med redusert hastighet.
  2. En trykknapp for å stille signal til "Stopp".
  3. En kontrollampe for signal "Kjør med redusert hastighet” og en kontrollampe for signal "Stopp".
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon