TRV:07009

ID TRV:07009
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Trykknappen for å stille signal til "Stopp" skal:
  1. Ha rødt hode.
  2. Fjære tilbake til normalstilling.
    Funksjon:
  3. Signal stilles til ”Stopp” når trykknappen betjenes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon