TRV:07012

ID TRV:07012
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Stillerapparat 3 skal være utstyrt med:
  1. En trykknapp for å stille signal til "Kjør med redusert hastighet”.
  2. En stiller for å sikre togvei/frigi stillerapparat 1/2
  3. En kontrollampe for signal "Kjør med redusert hastighet” og en kontrollampe for signal "Stopp".
  4. En hovedbryter for å tenne og slukke signalene.
  5. En bryter for omkopling av signal fra dag- til nattlys.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon