TRV:07013

ID TRV:07013
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Trykknappen for å stille signal til "Kjør med redusert hastighet” skal:
  1. Ha grønt hode.
  2. Fjære tilbake til normalstilling.
    Funksjon:
  3. Signal stilles til ”Kjør med redusert hastighet” når trykknappen betjenes og stiller for å sikre togvei er lagt ned.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon